Dobierz mikroinstalację fb rss
Tu jesteś Strefa wiedzy Częste pytania (FAQ)

Częste pytania

Co muszę przygotować, aby prawidłowo wypełnić formularze doboru mikroinstalacji OZE?

Większość pytań dotyczy gospodarki energetycznej Twojego gospodarstwa/firmy/instytucji i raczej nie powinieneś mieć problemu z udzieleniem odpowiedzi. Jednak przed przystąpieniem do skorzystania z serwisu zalecamy przygotowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, czy ciepło. Z nich będziesz musiał odczytać prawdziwe informacje, aby uzyskać jak najdokładniejsze wyniki analizy. Dobrze gdybyś wcześniej policzył również ile zużywasz innych nośników, tj. węgla, czy drewna. W każdym razie, jeśli w danym momencie nie jesteś w stanie uzupełnić wszystkich informacji, możesz zapisać ankietę i wrócić do niej później.

Czy korzystanie z narzędzia doboru mikroinstalacji OZE jest odpłatne? Jakie są koszty Państwa usług doradczych?

Korzystanie z serwisu jest odpłatne. Aktualnie dostępne są dwa pakiety usług: 1) szybki dobór mikroinstalacji OZE – 10 zł oraz szczegółowy dobór mikroinstalacji OZE – 490 zł. Więcej o naszych usługach dowiesz się w zakładce „Co zyskujesz”. Jeśli obydwa produkty nie do końca odpowiadają Twoim wymaganiom, chętnie przygotujemy dla Ciebie rozszerzoną ofertę. 

Dlaczego powinienem skorzystać z Państwa narzędzi do doboru mikroinstalacji OZE?

Prawidłowy dobór mikroinstalacji OZE wymaga szerokiego zakresu wiedzy nt. kilku technologii OZE, ekonomii, finansów, budownictwa, meteorologii, prawa, polityki i innych, których próżno szukać w innych podobnych serwisach. Dzięki naszemu doświadczeniu i narzędziom doradczym jesteśmy w stanie od samego początku poprowadzić Państwa inwestycję w mikroinstalację OZE do szczęśliwego końca, z gwarancją satysfakcji. Polecamy stronę o „zasadach doboru mikroinstalacji OZE”.

Czy mogę wygenerować raport dla kilku lokalizacji lub kilku moich klientów?

Jest taka możliwość. Raporty można generować dla różnych lokalizacji, oraz różnych konfiguracji parametrów w ramach tej samego obiektu.

Czy mogę od razu przejść do szczegółowego doboru mikroinstalacji OZE, pomijając etap szybkiego doboru?

Tak, można pominąć etap wstępnego doboru mikroinstalacji OZE, choć zalecamy również przejście pierwszego etapu, gdyż część danych jest z niego eksportowana od razu do formularza szczegółowego.  

Jak długo trwa opracowanie przez Instytut studium wykonalności?

Termin wykonania opracowania studium wykonalności zależy od stopnia skomplikowania inwestycji w mikroinstalację OZE. Może zająć od 5 do 15 dni roboczych.

Czy jest możliwość rozszerzenia pakietu usług pod indywidualne potrzeby inwestora?

Tak, jest możliwość indywidualnego podejścia do inwestycji w mikroinstalację OZE, również z uwzględnieniem różnych form dofinansowania, które pomagamy zdobywać. Zapraszamy do kontaktu, celem omówienia koncepcji inwestycji.

Czy wystawiają Państwo faktury VAT?

Instytut jest sp. z o.o. i wystawia faktury VAT.

Czy organizują Państwo szkolenia z doboru mikroinstalacji OZE?

Tak. Dotychczas odbyły się dwa szkolenia dla „Integratorów mikroinstalacji OZE” w ramach realizacji naszego projektu badawczego OZERISE (www.ozerise.pl). Aktualnie przygotowujemy się do kolejnych edycji szkoleń. Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniami skontaktuj się z nami pod adresem: szkolenia@obywatelzenergia.pl.

Czy mogę liczyć na pomoc z Państwa strony przy składaniu wniosku o finansowanie inwestycji?

Tak. Jesteśmy w stanie udzielić Tobie wsparcia merytorycznego również w zakresie składania wniosku o finansowanie inwestycji w mikroinstalację OZE. Dowiedz się więcej w zakładce „Finansowanie inwestycji”.

Czy mogę liczyć na pomoc z Państwa strony w znalezieniu kompetentnego instalatora i dostawcy urządzeń?

Funkcjonujemy na rynku energetyki odnawialnej od wielu lat i dysponujemy wieloma sprawdzonymi kontaktami. Poza tym na bieżąco szkolimy instalatorów, których również możemy z czystym sumieniem Państwu polecić. W niedalekiej przyszłości planujemy uruchomić na stronie serwisu Obywatel z Energią bazę certyfikowanych instalatorów – Integratorów mikroinstalacji OZE.

Czy realizują Państwo zlecenia tylko dla inwestorów indywidualnych, czy również dla przedsiębiorstw?

Instytut specjalizuje się w realizacji zleceń nie ze względu na rodzaj inwestora, lecz z uwagi na problematykę, z jaką zgłasza się do niego klient. Jesteśmy w stanie obsłużyć zarówno właściciel domu jednorodzinnego, jak i przedsiębiorstwo zatrudniające kilka tysięcy osób. Świadczą o tym choćby referencje na naszej stronie internetowej: www.ieo.pl.

Czy wyniki Państwa analiz mogę wykorzystać do ubiegania się o dofinansowanie także z innych źródeł niż program Prosument?

Tak. Wyniki naszych analiz są uniwersalne i można je wykorzystać do wszystkich dostępnych programów finasowania instalacji OZE. Użytkownicy mogą w trakcie wypełniania dokładnie określić swoje preferencje w zakresie oszczędności energii lub jej sprzedaży. Ankieta szybkiego doboru daje wstępne zalecenia i nie przesądza ostatecznego kształtu inwestycji ani ścieżki finansowania. Na etapie szczegółowego doboru mikroinstalacji i opracowania studium wykonalności możliwości finansowania są szczegółowo analizowane pod kątem bieżących wymogów stawianych przez poszczególne programy.

Czy istnieje możliwość rozliczenia kosztów Państwa analiz w ramach dostępnych dotacji na realizację inwestycji?

Wykonanie analizy szczegółowej polegającej na opracowaniu studium wykonalności będzie kosztem kwalifikowalnym w programie Prosument, po formalnym uznaniu przez NFOŚiGW, że jest to dokumentacja wykorzystywana na potrzeby zaprojektowania instalacji lub dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwoleń.

Dlaczego warto skorzystać z Państwa doradztwa zamiast zakupu kompleksowej usługi u wybranego instalatora?

Nasze rozwiązanie jest rekomendowane dla wszystkich, którzy chcą uniknąć nieuzasadnionego przewymiarowania instalacji, doboru technologii niewłaściwej do lokalnych uwarunkowań lub niedostosowanej do potrzeb wynikających z profilu energetycznego inwestora. Ryzyko takie wiąże się ze skorzystaniem z kompleksowej oferty instalatora konkretnej technologii.

Czy w oparciu o Państwa system doboru mikroinstalacji mogę skalkulować nakłady inwestycyjne i okres zwrotu instalacji?

Tak, już ankieta szybkiego doboru kończy się wstępnym szacunkowym obliczeniem nakładów inwestycyjnych oraz okresu zwrotu inwestycji. Obliczenia te są skorygowane i uzupełnione na etapie ankiety szczegółowego doboru i opracowania studium wykonalności.

Czy Państwa oferta obejmuje przygotowanie przez wniosku o dofinansowanie, i czy jest to usługa dodatkowo płatna?

Opracowanie wniosku o dofinansowanie wychodzi poza zakres niniejszego opracowania i może być wykonane przez naszych ekspertów w ramach odrębnej usługi.

Czy na uzyskanych wynikach analizy szczegółowej zebranych w studium wykonalności można zaprojektować mikroinstalację OZE, czy potrzebne będą dodatkowe obliczenia projektanta lub instalatora?

Wyniki analizy szczegółowej stanowią opracowanie analityczne o charakterze pomocniczym. Na ich podstawie można dobrać technologię i określić optymalną moc instalacji, jednak szczegółowe rozwiązania techniczne muszą być przedmiotem osobnego projektu technicznego.

W jakim terminie od wypełnienia ankiety szczegółowego doboru mikroinstalacji, w przypadku składania wniosku grupowego, dowiem się o zakwalifikowaniu do grupy inwestorów, która będzie występowała o środki na realizacje inwestycji?

W przypadku realizacji wniosku grupowego czekamy do zebrania wystarczającej liczby chętnych do danego programu. Szacujemy, że do zebrania puli inwestycji o wartości 1 mln zł do programu Postument potrzeba 20-50 inwestorów. Jeśli chcesz skorzystać z naszego systemu doradczego wraz z sąsiadami z okolicy i złożyć wniosek grupowy zwróć się do władz samorządowych i poinformuj nas o tym. IEO aktywnie włącza się w ten proces i wspiera gminę oraz mieszkańców w realizacji inwestycji. W ramach współpracy z daną JST organizujemy spotkanie informacyjne a nasze studium opracowane na podstawie ankiet szczegółowego doboru stanowi gotowy wkład techniczny do wniosku o dofinansowanie, co zwiększa szanse na skuteczne złożenie wniosku przez gminę.

Czy jest możliwość uwzględnienia na etapie szczegółowego doboru mikroinstalacji oraz opracowania studium także innych technologii OZE np. małych elektrowni wodnych lub mikrogeneracji na biopaliwa?

Obecnie w naszych analizach koncentrujemy się na 6 najsilniej zakorzenionych rynkowo  technologiach OZE: fotowoltaice, mikrowiatrakach, pompach ciepła, kotłach na biomasę, kolektorach słonecznych i mikrobiogazowniach oraz rozwiązaniach hybrydowych wynikających z połączenia wyżej wymienionych. Nie bierzemy pod uwagę innych źródeł z uwagi na brak powszechności warunków naturalnych np. w przypadku małych elektrowni wodnych lub niedostateczny stopień dojrzałości rynkowej technologii w Polsce dla mikrogeneracji na biopaliwa.

Czy w przypadku pomyłki we wprowadzaniu danych do ankiet szybkiego oraz szczegółowego doboru mikroinstalacji OZE mam możliwość dokonania ich korekty?

Ankietę szybkiego doboru użytkownik może edytować i poprawiać bez ograniczeń czasowych, natomiast w przypadku ankiety szczegółowego doboru, stanowiącej podstawę do przygotowania studium wykonalności możliwości edycji są ograniczone z uwagi na prowadzenie prac analitycznych przez IEO. Po zakończeniu wypełniania formularza szczegółowego doboru instalacji, dane powinny być sprawdzone i zatwierdzone przez użytkownika. Ewentualne dokonanie korekty danych wejściowych jest możliwe po wypełnianiu ankiety w uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż do 3 dni roboczych od jej zakończenia.

Czy w przypadku stwierdzenia błędów w obliczeniach dokonają Państwo niezbędnych korekt w analizach oraz w studium?

W przypadku stwierdzenia błędów obliczeniowych lub merytorycznych po stronie wykonawcy po przekazaniu gotowego studium, zostaną one poprawione w ciągu 3 dni roboczych. Aby uniknąć potencjalnych błędów, dane stanowiące podstawę do analizy po zakończeniu wypełniania formularza szczegółowego doboru instalacji, powinny być sprawdzone i zatwierdzone przez użytkownika. Ewentualne korekty danych wejściowych jest możliwe w uzasadnionych przypadkach podczas opracowywania studium wykonalności, jednak nie później niż 3 dni robocze od zatwierdzenia wypełnionej ankiety. Studium wykonalności stanowi obiektywną rekomendację Instytutu w zakresie optymalnego rozwiązania mikroinstalacji OZE, uwzględniającego preferencje inwestora wskazane w systemie szczegółowego doboru mikroinstalacji i nie przewiduje się możliwości ingerencji inwestora w jego treść na tym etapie.

 

Masz pytanie? Napisz do nas:

 

 

Close

Szybki kontakt

Jeśli masz uwagi dot. funkcjonalności strony lub potrzebujesz pomocy przy doborze mikroinstalacji OZE, napisz do nas!