Dobierz mikroinstalację fb rss
Tu jesteś Nagrania / zasoby / webinary

VIII Forum Energetyki Prosumenckiej

Forum Energetyki Prosumenckiej

 Fot. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warszawa, 12 - 13 maja 2015 roku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Dostęp do nagrań archiwalnych i prezentacji

Powstanie energetyki prosumenckiej jest nieodwracalnym trendem rozwoju współczesnej energetyki. Przeobrażenia strukturalne, technologiczne, a także społeczne w tym obszarze będą się dokonywać właśnie teraz, na przestrzeni nadchodzących lat. Mamy branże, mamy firmy, mamy rozwiązania, ale mamy zbyt mało prosumentów. Jesteśmy na początku długiej drogi do energetyki obywatelskiej, gdzie ludzie będą mogli bez większych problemów skorzystać z OZE. - VIII Forum Energetyki Prosumenckiej ‘2015

VIII Forum Energetyki Prosumenckiej odbyło się w Warszawie w dniach 12-13 maja 2015r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Konferencja jest kontynuacją tradycji spotkań branży OZE, które w trakcie ośmiu dotychczasowych edycji zgromadziły setki przedstawicieli wielu organizacji i przedsiębiorstw. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób reprezentujących przemysł, samorządy, krajowych producentów urządzeń, sektor innowacji, sektor zielonego ciepła i indywidualnych inwestorów, a także przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli. Forum odbyło się pod patronatem honorowym: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Ministerstwa Gospodarki (MG), Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (PARP), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBIR), Narodowego Funduszu Ocrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Urzędu Regulacji Energetki (URE), Krajowej Izby Gospodarczej Energetyki i Telekomunikacji (KIGEiT), Ambasady Republiki Federalnej Niemiec oraz Fundacji na rzecz Rozwoju polskiego Rolnictwa (FDPA). Partnerami Forum zostali: BOŚ Bank, Gothaer, Fundusz Szwajcarski, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Caldoris, Globema oraz Europejski Instytut Miedzi. Uczestnicy podjęli dyskusję na temat różnych aspektów prawnych, organizacyjnych oraz technologicznych w dziedzinie systemów mikroinstalacji prosumenckich - bezpośrednio dotyczących obywateli. Corocznym pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest Instytut Energetyki Odnawialnej.

W ceremonii otwarcia Forum, udział wzięli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki który uroczyście otworzył VIII Forum Energetyki Prosumenckiej, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec (RFN) - Pan Rolf Nikel oraz Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) – Grzegorz Wiśniewski.

Otwarciu pierwszego dnia konferencji towarzyszyła ceremonia wręczenia nagród – Laurów prosumenta ‘2015 – ustanowionych w celu uhonorowania wyjątkowych dokonań oraz działań na rzecz kształtowania prawa, podstaw naukowych i świadomości społecznej w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej i obywatelskiej. Pierwszymi laureatami nagrody prosumenckiej zostali: poseł Artur Bramora w kategorii „polityk”., prof. Maciej Nowicki w kategorii „autorytet” oraz red. Ewa Podolska z radia TOK FM w kategorii „media”. Więcej o ceremonii wręczenia wyróżnień na stronie IEO.

Dwudniowy, obszerny program Forum został podzielony na 4 sesje merytoryczne oraz 2 panele dyskusyjne. W programie dominowały zagadnienia dotyczące rynku energetyki prosumenckiej z perspektywy odbiorców i użytkowników mikroinstalacji oraz dostawców rozwiązań technologicznych.

 

 

Program konferencji - wykaz nagrań i prezentacji

Wprowadzenie do VIII Forum Energetyki Prosumenckiej, Grzegorz Wiśniewski, Prezes IEO

Aktualna sytuacja prawna na rynku energetyki obywatelskiej, mec. Robert Rybski, Uniwersytet Warszawski

Rynek instalacji kolektorów słonecznych, Aneta Więcka, Ekspert IEO

Rynek kotłów i urządzeń wykorzystujących biomasę w Polsce, Grzegorz Kunikowski, Ekspert IEO

Rynek pomp ciepła, Sebastian Kaletka, Ekspert PORT PC

Rynek systemów fotowoltaicznych, Joanna Bolesta, Ekspert IEO

Rynek małych elektrowni wiatrowych, Piotr Dziamski, Ekspert IEO

Rynek mikro- i małych biogazowni, Andrzej Curkowski, Ekspert IEO

Nowe normy dla instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym etykietowanie energetyczne, Paweł Lachman, Prezes PORT PC

Optymalizacja produkcji i zużycia energii elektrycznej dla prosumentów, Marek Maniecki, Prezes Globema

Monitoring pracy instalacji kolektorów słonecznych – przykład realizacji inwestycji w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Sylwia Słomiak, Koordynator Obszaru Infrastruktura i Środowisko, Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Prezentacja analiz zużycia energii i ciepła na podstawie wyników pomiarów w ramach projektu OZERISE – Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach, Katarzyna Michałowska-Knap, Ekspert IEO

Społeczeństwo obywatelskie jako główny podmiot produkcji energii ze źródeł odnawialnych - opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społeczny (EKES) nt. wdrożenia pakietu klimatycznego, Lutz Ribbe, Prezydent SDO, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), Dyrektor Euronatur

Przesłanki, źródła i efekty prosumenckiego oraz spółdzielczego modelu rozwoju energetyki odnawialnej w Niemczech, Matthias Rehm, Ambasada RFN

Finansowanie instalacji prosumenckich w ramach programu Prosument – pierwsze doświadczenia z realizacji programu, Maria Milewska, NFOŚiGW

Nowy Program Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014 – 2020 jako źródło prosumenckich inwestycji OZE, Krzysztof Kołodziejak, Zastępca Dyrektora Działań Delegowanych w ARIMR

 

 • Panel dyskusyjny: Inwestycje prosumenckie, czy to się opłaca?,

  Moderator dyskusji: Ewa Podolska, dziennikarz TOK F

  Jacek Chrzanowski, Prezes WFOŚiGW w Szczecinie

  Edward Gondecki, Wiceprezes WFOŚiGW w Opolu

  Roland Python, dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

  Anna Żyła, Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska

 • Panel dyskusyjny: Mamy ustawę o OZE, ale co dalej z energetyką prosumencką?,

  Moderator dyskusji: Paweł Sulik, dziennikarz TOK FM

  Prof. Maciej Nowicki, b. Minister Środowisk

  Artur Bramora, poseł PSL

  Jacek Najder, poseł niezrzeszony

  Grzegorz Wiśniewski, Prezes IEO

   

Dostęp do nagrań archiwalnych i prezentacji z Forum jest bezpłatny. Należy zalogować (lub zarejestrować) się na stronie "Obywatel z Energią". Po zalogowaniu proszę przejść do zakładki "Konto" i wybrać w menu "Nagrania/Zasoby/Webinary".

 

Proszę się zalogować lub zarejestrować

Szybki kontakt

Jeśli masz uwagi dot. funkcjonalności strony lub potrzebujesz pomocy przy doborze mikroinstalacji OZE, napisz do nas!