Dobierz mikroinstalację fb rss
Tu jesteś Webinar

Webinaria Instytutu Energetyki Odnawialnej

 

Program monitorowania procesu wdrażania ustawy o OZE w segmencie energetyki prosumenckiej

Ocena skutków ekonomicznych dla inwestorów mikroinstalacji OZE w świetle obowiązujących i planowanych przepisów prawnych

Branża energetyki odnawialnej oraz bardziej świadomi obywatele mogli w ostatnich tygodniach poczuć powiew nadziei na lepsze czasy do inwestowania we własne źródła energii odnawialnej (OZE). 11 marca Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii. W ustawie o OZE znalazły się zapisy mogące rzeczywiście przyczynić się do rozwoju tzw. energetyki prosumenckiej, w ramach której zwykli obywatele i małe firmy, dotychczas niezwiązane z energetyką, nie muszą być tylko biernymi konsumentami energii pobieranej z sieci, ale również mogą ją sami produkować, zarówno na własne potrzeby jak i na sprzedaż.

Wejście w życie nowych, bardziej przyjaznych prosumentom przepisów i potrzeba ich pełnego wdrożenia spotkały się jednak z opozycją ze strony administracji: Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Regulacji Energetyki i (sic!) Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, co znalazło swój wyraz na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej ds. Energetyki i Surowców Energetycznych w dnia 17 marca br. Na spotkaniu zapowiedziano „szybką” nowelizację ustawy, kwestionując przepisy najbardziej korzystne dla obywateli i energetyki prosumenckiej. Oznaczać to może, że, „przy okazji” uzasadnionego uzupełnienia ewidentnych luk w całej ustawie, może zostać podważona regulacja fundamentalna dla rozwoju prosumentów, jaką jest model Feed–In, ostatecznie przeforsowany przez Posła Bramorę.

Argumenty przedstawiane przez resort gospodarki, URE czy UOKiK przeciwko energetyce obywatelskiej wielokrotnie odwołują się do nieprawdziwych lub źle interpretowanych informacji, przyczyniając się dyskredytowania roli i rangi sektora energetyki rozproszonej, w tym odnawialnej, w ogólnej polityce energetycznej kraju, a w szczególności rozwiązań prosumenkich. Służą jednocześnie odwracaniu uwagi społecznej od rzeczywistych problemów związanych z wątpliwościami prawnymi i ekonomicznymi związanymi z wdrażaniem pozostałych przepisów ustawy o OZE, adresowanych do dużych inwestorów korporacyjnych.

Wychodząc naprzeciw tej sytuacji, Instytut Energetyki Odnawialnej za pośrednictwem swojego serwisu „Obywatel z Energią” uruchomił program monitorowania procesu wdrażania ustawy o OZE w segmencie energetyki prosumenckiej, w ramach którego realizuje spotkania eksperckie na żywo (webinaria). Ich celem jest obiektywna interpretacja oraz ocena skutków ekonomicznych, gospodarczych i rynkowych nowo powstałych przepisów prawa (oraz przepisów planowanych w ramach przyszłych nowelizacji). Program ten służyć ma przede wszystkim obywatelom zainteresowanym inwestowaniem w mikroinstalacje OZE. Pierwsze takie spotkanie eksperckie miało miejsce 12 marca br. i cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem wśród osób związanych z branżą energetyki odnawialnej. Kolejne spotkania będą dopisywane w poniższym kalendarium. W każdym z cyklicznych webinariów biorą udział przedstawiciele Instytutu Energetyki Odnawialnej oraz zaproszeni uznani eksperci z sektora energetyki.

 

Kalendarium webinariów

 

Data

Temat

Dostęp

12 marca 2015

Taryfy FiT, dotacje z Prosumenta, a może dotacje z PROW? Czyli co wybrać?

Interpretacja zapisów uchwalonej 20 lutego 2015 roku przez Sejm ustawy o odnawialnych źródłach energii w aspekcie prowadzenia działalności prosumenckiej

Prelegenci: Aneta Więcka i Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej

Kup nagranie archiwalne

Data zostanie ogłoszona wkrótce

Ocena skutków rynkowych i biznesowych interpretacji przez Ministerstwo Gospodarki przepisów prosumenckich ustawy o OZE

Możliwy harmonogram i kierunki dalszych działań na rzecz wdrożenia przepisów ustawy o OZE

Zgłoś wstępne zainteresowanie

Szybki kontakt

Jeśli masz uwagi dot. funkcjonalności strony lub potrzebujesz pomocy przy doborze mikroinstalacji OZE, napisz do nas!