Dobierz mikroinstalację fb rss
Tu jesteś Znajdź dobrego instalatora

Znajdź dobrego instalatora

Poza doborem odpowiedniego mikroźródła energii odnawialnej, właściwego dla danej lokalizacji i charakterystyki zużycia energii w gospodarstwie, istotny jest również prawidłowy montaż całego systemu. Najlepiej powierzyć go doświadczonemu i wykwalifikowanemu instalatorowi. Nie ulega wszelkiej wątpliwości, że poprawnie wykonany montaż systemu OZE jest gwarancją nie tylko zachowania jak najlepszych parametrów pracy instalacji, ale także uniknięcia skutków eksploatowania wadliwie zamontowanego układu, np. pożaru, czy zalania pomieszczeń.

Szczególnie w przypadku doboru urządzeń w prosumenckich instalacjach hybrydowych, kluczowe jest skorzystanie z usług wykwalifikowanych instalatorów – Integratorów Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Są to instalatorzy posiadający doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas specjalistycznych szkoleń organizowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej z zakresu integracji mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, potwierdzoną pozytywnym wynikiem egzaminu weryfikującego zdobytą wiedzę. Tacy fachowcy pomogą wybrać wszystkie komponenty systemu, zasugerują, jakie urządzenia dodatkowe mogą być potrzebne. Dzięki posiadanym kompetencjom oraz potwierdzonym kwalifikacjom są w stanie zapewnić prawidłowy dobór hybrydowego systemu prosumenckiego tak, aby instalacja pracowała w odpowiedni sposób i w trakcie eksploatacji nie generowała strat dla właściciela. 

Lista rekomendowanych instalatorów – Integratorów Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii

Wybierz miasto:

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) prowadzi rejestr certyfikowanych instalatorów pojedynczych źródeł energii i ich wtórników. Pełna lista certyfikowanych instalatorów, wydanych certyfikatów i ich wtórników znajduje się pod adresem.

Instalatorów zainteresowanych podjęciem współpracy z IEO, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Szybki kontakt

Jeśli masz uwagi dot. funkcjonalności strony lub potrzebujesz pomocy przy doborze mikroinstalacji OZE, napisz do nas!